Vyhlásenie o prístupnosti

Uverejnené: utorok, 24. február 2015

Webové sídlo obce Stránske spĺňa podmienky priamej prístupnosti vsadených rozhraní používateľa. Webové sídlo je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádnych štýlov (CSS), Java a JavaScript sekvencií textovej verzii. Webové sídlo je definovaná v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov na konkrétnom type webových prehliadačov. Webové sídlo zabezpečuje riadenie zmien časovo citlivého obsahu používateľom a poskytuje ekvivalentné alternatívy k zvukovému a vizuálnemu obsahu.Webové sídlo používa technológiu W3C.Webové sídlo vyhovuje požiadavkám Blind Friendly. Obec Stránske sa snaží v čo najväčšej miere o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti týchto webových stránok. Snaží sa webové sídlo napĺňať podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č.1 k Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy č.312/2010 Z.z. v platnom znení.

Prečítané: 3366x