Patróni kostolov a farností

Uverejnené: pondelok, 26. február 2007

Kostol v obci StránskePatróni kostolov vo farnosti

Kostoly podľa katolíckej tradície pri vysviacke boli zasvätené, a tak zverené pod ochranu niektorému duchovnému patrónovi.


Božské Srdce Ježišovo (Rajecké Teplice)

Osobitná úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu začala v 12. storočí (sv. Anzelm, sv. Bernard), v 13. storočí táto úcta dosiahla vrchol (bl. J. Hermann, sv. Luitgarda, sv. Mechtilda, sv. Gertrúda, sv. Bnaventúra, sv. Albert Veľký, bl. Henrich Suso, sv. Katarína Sienská). V ďalších storočiach túto úctu rozširovali sv. Bernardín Sienský, bl. Peter Faber, sv. František Borgiaš, sv. Peter Kanízius, sv. František Saleský.
Apoštol liturgického kultu Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bol sv. Ján Eudes (+1680), ktorý zložil aj texty pre omšu a ofícium, a tak prvá liturgická slávnosť sa konala roku 1672. Tento sviatok prijali mnohé diecézy vo Francúzsku. Na základe zjavení sv. Margity v rokoch 1673-75 sa úcta k Ježišovmu Srdcu veľmi vzmáhala napriek silným odporcom tejto úcty napríklad zo strany jansenistov, až roku 1856 pápež Pius IX. ustanovil tento sviatok pre celú Cirkev.
Ľudia prichádzajú do Rajeckých Teplíc za žriedlom liečivej vody, Kostol Božského Srdca Ježišovho chce byť žriedlom, kde možno načerpať pre duchovný život.

Čítať ďalej: Patróni kostolov a farností

História obce

Uverejnené: pondelok, 26. február 2007

Prvá písomná zmienka: rok 1368
Nadmorská výška: 487 m.n.m.
Rozloha: 18 752 026 m2
Počet obyvateľov: 729

Názov obce Stránske dostalo svoj názov podľa charakteru chotára. Leží skryté v údolí obklopenom príkrymi sráňavami, kedysi pokrytými jedľovým a dobovým porastom. V týchto súvislostiach pozoruhodné je úradné maďarské pomenovanie obce z rokov 1907 - 1918 ako Alsóosztorány (Dolné Stránske), kým obec Stráňavy v Žilinskom okrese mala názov Felsöosztorány (prívlastok Horné).

Čítať ďalej: História obce