Hlavný kontrolór

Uverejnené: nedeľa, 08. apríl 2012

Erb obce StránskeHLAVNÁ KONTROLÓRKA  

 

 

Dňa 9.11.2015 bola na zasadnutí OZ zvolená za kontrolórku obce Bc. Petra Kasmanová.

Účinnosť funkcie je od 1.12.2015.

Prečítané: 4420x